RESEARCH

 • RESEARCH
 • Publications
 • RESEARCH

  Publications

  No APCTP2021-102
  Type Publications by APCTP members
  Title The Gravitational-wave physics II: Progress
  Journal Title Science China Physics, Mechanics & Astronomy
  ISBN_ISSN
  APCTP Author Tao Yang
  All Authors Ligong Bian, Rong-Gen Cai, Shuo Cao, Zhoujian Cao, He Gao, Zong-Kuan Guo, Kejia Lee, Di Li, Jing Liu, Youjun Lu, Shi Pi, Jian-Min Wang, Shao-Jiang Wang, Yan Wang, Tao Yang, Xing-Yu Yang, Shenghua Yu & Xin Zhang
  Year 2021
  Volume No
  First page
  Last page
  SCI/Non SCI SCI
  Domestic/International
  DOI/Arxiv No. 10.1007/s11433-021-1781-x